III spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie

Dnia 16 grudnia, w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, odbyło się III spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji  idei e-Podlaskie

W ramach spotkania:

 • Przedstawione zostały ogólne informacje dot. zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Zaprezentowany został TechKlub Białystok ­– inicjatywa mająca na celu umożliwienie spotkania „przedstawicieli  dwóch światów, którzy na co dzień rzadko współpracują – członków organizacji pozarządowych oraz pasjonatów i zawodowców działających w świecie nowoczesnych technologii”.  Celem TechKlubu  jest stworzenie możliwości  prezentacji swoich doświadczeń i zapoczątkowanie dyskusji o potrzebach związanych z wykorzystaniem technologii do rozwiązywania problemów społecznych.
 • Uczestnicy targów technologii informacyjnych CeBIT , które odbyły się w marcu 2014 r. Hanowerze,  podzielili się doświadczeniami i opiniami dotyczącymi udziału w tych targach. O pozytywnych efektach udziału w w/w przedsięwzięciu świadczy przedłożenie  listu intencyjnego  przez przedstawicieli firm  zgłaszających  chęć wspólnej organizacji stoiska województwa podlaskiego w kolejnych tego typu targach.
 • Przedstawiono realizację programu e-Podlaskie w  Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w szczególności stan realizacji projektów:
  • „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,
  •  „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.
  •  „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”,
 • W odniesieniu do ostatniego z prezentowanych projektów  – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” – zaprezentowane  zostały elementy  Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Uczestnicy rozpoczęli również dyskusję dot. przyszłości  PPE, która będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach.

Dodana: 23 styczeń 2015 09:10

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2015 10:02