IV spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie

Dnia 18.02.2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  odbyło się IV spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie.

Spotkanie było poświęcone konsultacjom dot.  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w szczególności  zgłoszeniu do niego uwag  w zakresie  działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Dodana: 3 kwiecień 2015 14:49

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2015 15:35