Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało o wydłużeniu czasu trwania konkursu dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Powodem zmiany było dokonanie w dniu 31.12.2015r. aktualizacji "Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze".

Zgodnie z komunikatem, wnioski o dofinansowanie działania 1.1 składać można do dnia 14.02.2016r.

Pełna informacja o wydłużeniu konkursu znajduje się pod adresem: http://cppc.gov.pl/zmiana-terminu-naboru-wnioskow-1-1-popc/

 

Dodana: 22 styczeń 2016 09:46

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2016 09:47