Pilotażowe wdrożenie elektronicznego dziennika w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

W dniu 21 września 2014 r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie miało miejsce spotkanie, w trakcie którego zostało zaprezentowane pilotażowe wdrożenie elektronicznego dziennika. Pilotaż jest zrealizowany w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrekcja,  nauczyciele,  rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacek Piorunek, Starosta Powiatu Kolneńskiego – Henryk Duda, przedstawiciele Wykonawcy Centrum Informatyki ZETO S.A. oraz przedstawiciele Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
W ramach projektu realizowane są zadania dotyczące e-administracji, e-bezpieczeństwa, GIS oraz e-edukacji. W obszarze e-edukacji, w projekcie, powstaje Podlaska Platforma Edukacyjna z centralnym repozytorium do tworzenia, udostępniania i współdzielenia treści dydaktycznych. Ponadto, w 121 szkołach podległych jednostkom samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, zostanie wdrożony elektroniczny dziennik on-line. Nieodpłatny dostęp do e-dziennika będą mieli rodzice, nauczyciele i uczniowie. Wspomniane 121 szkół otrzyma również dodatkowy sprzęt i oprogramowanie wspomagające proces dydaktyczny, w postaci serwerów oraz laptopów dla nauczycieli. Łącznie, w obszarze e-edukacji, dostarczonych zostanie:

  • 121 serwerów dla potrzeb e-dziennika,
  • 3122 laptopy dla nauczycieli,
  • 2 macierze dyskowe na potrzeby platformy edukacyjnej,
  • licencje na oprogramowanie (otwarta licencja co do ilości szkół i ilości użytkowników).

W ramach projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia dla 247 osób (administratorów i wybranych nauczycieli – liderów).
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie został wybrany do pilotażu w zakresie e-edukacji. W związku z tym, w nim właśnie jest przeprowadzane pierwsze uruchomienie elektronicznego dziennika.  
W związku z uruchomieniem w/w systemów Zespół Szkół Technicznych w Kolnie otrzymuje:

  • serwer dla potrzeb e-dziennika (może być usytuowany w szkole lub w JST),
  • 20 laptopów dla nauczycieli,
  • elektroniczny dziennik,
  • dostęp do wspólnej Podlaskiej Platformy Edukacyjnej,
  • licencje na udostępnione/przekazane oprogramowanie,
  • przeszkolenie w zakresie dostarczanych aplikacji wybranych osób.

Wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą zadania pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” jest Centrum Informatyki ZETO S.A. z Białegostoku.
 

Załączniki

Dodana: 10 październik 2014 10:30

Zmodyfikowana: 10 październik 2014 10:30