Spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego „Społeczeństwo Informacyjne – e-usługi i sieci szerokopasmowe” w ramach Konwentu Marszałków

W dniach 18-20 lutego w Białowieży odbył się Konwent Marszałków Województw RP. Program zakładał podział posiedzenia na bloki tematyczne. Jednym z zagadnień poruszanych podczas tego wydarzenia była kwestia szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego. W bloku tematycznym – Społeczeństwo Informacyjne swoje wystąpienia mieli  Marian Zalewski Członek Zarządu TVP S.A., Małgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Marian Zalewski przedstawił rolę Telewizji Polskiej w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę naziemnej telewizji cyfrowej w kraju. Podkreślił on, że równolegle ze zmianą jakości sygnału tego nowego medium społeczeństwo otrzymuje nowe możliwości i usługi związane z tą nową technologią.
Minister Małgorzata Olszewska przedstawiła rolę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w procesie budowy sieci szerokopasmowych realizowanych przez samorządy terytorialne na obszarze kraju, jako koordynatora. Przedstawiła też możliwości wspierania tych inwestycji za pomocą realizowanego przez Ministerstwo Projektu Systemowego, w którym JST mogą zamawiać usługi konsultingowe niezbędne do rozwiązania wielu problemów podczas budowy sieci jak również w procesie wyłaniania Operatorów Infrastruktury zarządzających sieciami.
Prezes Magdalena Gaj omówiła proces konsultacji projektów szerokopasmowych przez UKE. Zaprezentowała też metodologię przyszłej polityki regulacji cen dla sieci szerokopasmowych wybudowanych przez samorządy.
Dodatkowo odbyło się spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego, które podzielone zostało na 3 sesje tematyczne:

Sesja I
Realizacja projektów regionalnych sieci szerokopasmowych-stan obecny, zaawansowanie inwestycji, doświadczenia.
Sesja II
E-usługi - doświadczenia realizacji projektów regionalnych w zakresie e- administracji, e-zdrowia, GIS.
Społeczeństwo Informacyjne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Sesja III
Wskaźniki pomiaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kontekście potrzeb monitorowania strategii regionalnych.

Uczestnicy mieli okazję pochwalić się swoimi wynikami, efektami prac, jak również doświadczeniami związanymi z realizacją projektów i działaniami bieżącymi swoich województw w zakresie społeczeństwa informacyjnego.  Gospodarzem i inicjatorem tego spotkania była Pani Agnieszka Aleksiejczuk-Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ze strony organizatorów w spotkaniu uczestniczyli zastępcy pani dyrektor: Mariusz Feszler i Grzegorz Stelmaszek.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Paweł Nowak-Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Krzysztof Mączewski- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Mariusz Bogucki- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Sławomir Cynkar- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Marcin Stefański- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Eugeniusz Romański- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Arkadiusz Bąk- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Maciej Bułkowski- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Tomasz Żłobicki- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Krzysztof Kozakowski- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
Maciej Krużewski- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w obradach Zespołu Eksperckiego, wymiana doświadczeń jest bardzo istotnym elementem i wsparciem w dalszych pracach

 

Dodana: 27 luty 2013 09:09

Zmodyfikowana: 6 marzec 2013 12:50