Spotkanie w Goniądzu dotyczące dobrych praktyk w zakresie wdrożenia EZD

W dniu 29 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu  odbyło się spotkanie dotyczące dobrych praktyk w zakresie wdrożenia EZD.

W spotkaniu udział wzięły osoby z powiatów białostockiego, monieckiego i sokólskiego, należące do zespołów wdrażających system elektronicznego zarządzania dokumentami SmartDoc w urzędach, w szczególności sekretarze, koordynatorzy, przedstawiciele biur obsługi obywateli i inne osoby zainteresowane wdrożeniem EZD.

Przebieg spotkania

  1. Przedstawienie wyników monitoringu projektu i spraw finansowych.
  2. Omówienie wybranych zagadnień dot. wdrożenia EZD w urzędzie.
  3. Prezentacja ścieżki  wdrożenia EZD w urzędzie.
  4. Przygotowania w EZD pisma wszczynającego sprawę, jego wysyłka, udzielenie odpowiedzi na pismo.
  5. Lokalny system tworzenia kopii zapasowych.
  6. System Obsługi Zgłoszeń.
  7. Prezentacja zrealizowanego wdrożenia EZD  w gminie Goniądz.

Dodana: 1 grudzień 2015 08:58

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2015 08:58