Prezentacja usług dla przedsiębiorców na forum Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego

27 stycznia 2016 r. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa  Informacyjnego pani Agnieszka Aleksiejczuk zaprezentowała na forum Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego zrealizowane przez Województwo Podlaskie i partnerów z regionu projekty dot. społeczeństwa informacyjnego oraz usługi dla przedsiębiorców.

Prezentacja objęła usługi dot. projektów:

  • Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa
  • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
  • Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Relacja z tego spotkania została zamieszczona na stronie Wrót Podlasia.

Dodana: 28 styczeń 2016 09:32

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2016 09:46