Szkolenia pracowników UMWP z obsługi systemu SmartDoc

Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozpoczyna cykl szkoleń dedykowanych pracownikom Urzędu Marszałkowskiego z obsługi systemu SmartDoc uruchomionego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Szkolenia skierowane są w szczególności do pracowników nowozatrudnionych, osób mających pytania/wątpliwości lub potrzebujących pomocy w obsłudze systemu.

Szkolenia odbywałją się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w sali 115. Rejestracja na szkolenia jest obowiązkowa. Szczegóły na portalu wewnętrznym UMWP.

Terminy zakończonych lub zaplanowanych szkoleń:

  • 17 czerwca 2016 r.
  • 24 czerwca 2016 r.
  • 10 sierpnia 2016 r.
  • 22 września 2016 r.

Terminy kolejnych szkoleń oraz ich tematyka będą ustalane sukcesywnie w miarę potrzeb i podawane do wiadomości na Portalu Wewnętrznym UMWP.

Dodana: 8 czerwiec 2016 14:17

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2016 15:11