Szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych UMWP z systemu SmartDoc

Dnia 22 czerwca odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, szkolenie dedykowane pracownikom kancelarii – obsługującym system SmartDoc w jednostkach organizacyjnych województwa podlaskiego, uruchomiony w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Tematyka szkolenia

 • Dziennik Korespondencji w systemie SMARTDOC.
 • Przyjmowanie korespondencji elektronicznej  (weryfikacja podpisów cyfrowych, UPO).
 • Wysyłka elektroniczna (dokument elektroniczny i podpis kwalifikowany, UPP UPD).
 • Rejestr korespondencji wychodzącej.
 • Rejestracja pism w systemie SMARTDOC
 • Usuwanie błędnych wpisów z rejestrów.
 • Wykorzystanie rejestrów.
 • Zastępstwa.
 • Struktura Urzędu a wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu.
 • Cyfrowy Urząd.
 • Pytania i uwagi.

Dodana: 8 czerwiec 2016 14:14

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2016 14:14