Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Systemu Wrotapodlasia

8 lutego 2017 r.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,  przy ul. Wyszyńskiego 1 odbyło się pierwsze spotkanie Rady do Spraw Systemu Wrotapodlasia.

Rada została powołana uchwałą nr 188/2478/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. o powołaniu Rady do spraw Systemu Wrota Podlasia. W jej skład wchodzą przedstawiciele 13 samorządów, które uczestniczyły w realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Do prac w ramach rady zgłoszeni zostali przedstawiciele następujących  samorządów i organizacji:

 • Gminy Kolno
 • Gminy Mielnik
 • Gminy Mońki
 • Gminy Nowinka
 • Gminy Siemiatycze
 • Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego
 • Miasta Augustów
 • Miasta Białystok
 • Miasta Gminy Łapy
 • Miasta Łomża
 • Miasta Suwałki
 • Województwa Podlaskiego
 • Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Zadania Rady to:

 • Monitorowanie funkcjonowania i rozwoju Systemu Wrota Podlasia;
 • Opiniowanie działań w zakresie utrzymania i rozwoju poszczególnych modułów Systemu Wrota Podlasia;
 • Inicjowanie i integrowanie projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podlaskim, wszczególności Systemu Wrota Podlasia;
 • Udział w popularyzacji rozwoju systemów informatycznych i e-usług Systemu Wrota Podlasia.

W ramach posiedzenia dyskutowano możliwe warianty realizacji planowanego projektu dot. rozwoju elektronicznych usług Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.

Dodana: 9 luty 2017 15:43

Zmodyfikowana: 9 luty 2017 15:55