Szkolenia pracowników JST z obsługi systemu SmartDoc

12 maja 2016 r. rozpoczęto cykl dodatkowych szkoleń dedykowanych pracownikom obsługujących system SmartDoc w jednostkach administracji samorządowej województwa podlaskiego.

Szkolenia pracowników JST (Partnerów Projektu) odbyły się/ są planowane w terminach:

 • 12 maja 2016 r.
 • 31 maja 2016 r.
 • 8 sierpnia 2016 r.
 • 12 września 2016 r.

Szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych JST (Partnerów Projektu)  są planowane w terminach:

 • 22 sierpnia 2016 r.
 • 30 sierpnia 2016 r.
 • 20 września 2016 r.
 • 27 września 2016 r.
 • 7 października 2016 r.

Tematyka szkoleń:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego, a elektroniczny obieg dokumentów.
 • Instrukcja Archiwalna, a elektroniczny obieg dokumentów.
 • Funkcja koordynatora czynności kancelaryjnych  (JRWA w systemie Smartdoc).
 • Rejestrowanie pism w systemie SmartDoc (Weryfikacja podpisów cyfrowych, UPO).
 • Rejestrowanie w dowolnym rejestrze innym niż DK, Rejestr Spraw,  KW.
 • Podpis elektroniczny.
 • Obsługa Cyfrowego Urzędu.

Program SmartDoc umożliwia między innymi dokonywanie wysyłki elektronicznej pism do innych urzędów, instytucji, firm i osób prywatnych, które mają założone Elektroniczne Skrzynki Podawcze lub konto na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia, platformie ePUAP czy innej platformie regionalnej świadczącej elektroniczne usługi.

Zachęcamy do zakładania kont na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia i komunikacji z urzędami drogą elektroniczną.

System SmartDoc oraz Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia zostały zakupione w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na Lata 2007-2013”. Projekt był współfinasowany w 85% ze środków Unii Europejskiej.

Dodana: 6 czerwiec 2016 11:16

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2016 15:15