Spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Województwa Podlaskiego podsumowujące realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

W dniu 25.08.2015 r. odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji oczekiwanego działania systemu EZD w 27 jednostkach organizacyjnych Województwa Podlaskiego biorących udział w projekcie oraz związanych z tym wskaźnikami/rezultatami projektu.

Podczas spotkania przedstawiono m.in. możliwości korzystania z następujących rozwiązań:

  • poczty email w domenie wrotapodlasia.pl,
  • hostingu stron www (strony szkół, strony BIP),
  • Centrum Bezpieczeństwa (backup danych),
  • oprogramowania EZD.

Uczulono, iż wszelkie uwagi i zapytania dotyczące gwarancji sprzętu i oprogramowania należy zgłaszać na adres mailowy Projektu.

Przypomniano o zasadach dotyczących promocji oraz trwałości projektu, jak również o oczekiwanej komunikacji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Cyfrowego Urzędu.

Dodana: 31 sierpień 2015 14:38

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2015 15:20