3 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu

W dniu 11 czerwca 2012r. odbyło się 3 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie".

W trakcie spotkania zaprezentowany został podmiot wyłoniony w przetargu na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla ww. projektu, tj. konsorcjum firm:

  • PWC Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa
  • Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa

W szczególności zakres spotkania obejmował przedstawienie zespołu Inżyniera Kontraktu, prezentację podejścia i metodyki realizacji prac oraz omówienie harmonogramu zdarzeń 1 miesiąca prac.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Dodana: 12 czerwiec 2012 11:17

Zmodyfikowana: 12 czerwiec 2012 12:38