5 spotkanie Zespołu. Ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

W dniu 23 lipca 2013r.  odbyło się 5 spotkanie Zespołu. Ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
Zgodnie z zaplanowaną agendą omówiono

  1. Przebieg realizacji zamówień dotyczących:
  • budowy serwerowni oraz okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych
  • budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i UMWP
  • dostawy komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w podmiotach leczniczych i UMWP
  1. Finansowo- rozliczeniowe aspekty realizacji projektu
  2. Stan aktualnie prowadzonych postępowań przetargowych
  3. Prace planowane w dalszej realizacji projektu

Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Pan Jacek Piorunek
Głos zabrali również:
Pan Mariusz Feszler- koordynator projektu
Pan Krzysztof Urwanowicz- zastępca koordynatora projektu
Pani Anna Wójcik-Prószyńska – kierownik projektu po stronie Inżyniera Kontraktu
 

Dodana: 24 lipiec 2013 10:53

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2013 10:53