Podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”


W dniu 11 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a  konsorcjum firm: PWC Polska Sp. z o.o. i Akademii Leona Koźmińskiego.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych umożliwiającego rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. Jego realizacja potrwa do roku 2014.
Narzędzia udostępnione w ramach budowanego systemu posłużą między innymi do komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia.
Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie z udziałem 38 partnerów.

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Dodana: 12 czerwiec 2012 12:37

Zmodyfikowana: 12 czerwiec 2012 12:39