Spotkanie partnerów projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" oraz Przedstawicieli regionów zainteresowanych obszarem e-Zdrowie

W dniach 6-7 czerwca 2013r. podczas Konwentu Marszałków Województw RP odbyło się spotkanie partnerów projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" oraz Przedstawicieli regionów zainteresowanych obszarem e-Zdrowie.
Celem spotkania były zaprezentowanie stany realizacji projektu oraz wymiana doświadczeń z zakresu realizacji działań w obszarach e-Zdrowia w skali ogólnopolskiej.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień:

  • Pana Sławomira Neumanna, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Perspektywy źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce po 2013r.)
  • Pani Agnieszki Pachciarz, Prezes NFZ (Zmiany w organizacji systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnej; e-Karta jako przykład wdrażania usług dla pacjenta)
  • Przedstawicieli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z P1 w obszarze analizy danych)
  • Pana Piotra Szewczyka (RSIM - Łódzkie doświadczenia we wdrażaniu eZdrowia)
  • Pana Marcina Kędzierskiego, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Centralne Systemy Informacyjne w ochronie zdrowia a rozwiązania regionalne)
  • Pani Jolanty Sobierańskiej-Grenda, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Przekształcenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego)
  • Pana Tomasza Bejm, Prokurenta Pwc Sp. z o.o. (Prezentacja założeń i stanu realizacji Projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie")
  • Pani Anny Wójcik, Kierownika projektu po stronie Inżyniera Kontraktu (Szczegółowe omówienia harmonogramu i stanu realizacji projektu)
     

Dodana: 10 czerwiec 2013 13:20

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2013 10:44