Podpisanie umowy na dostawę urządzeń sieciowych w projekcie “Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

22 października 2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się podpisanie umowy pn.: „Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP”.
Stronami umowy są: firma A.P.N. Promise S.A. jako Wykonawca oraz Województwo Podlaskie występujące w imieniu partnerów projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Ze strony Wykonawcy umowę podpisywał Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu. Zarząd Województwa reprezentowali Pan Jarosław Dworzański i Pan Jacek Piorunek.
Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany jest w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w partnerstwie 37 partnerów zrzeszonych na podstawie Porozumienia Partnerskiego, którymi są:

 • Województwo Podlaskie - Lider projektu,
 • podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest województwo podlaskie,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego.
 • 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.


Założone cele i korzyści projektu, to między innymi:

 • upowszechnienie stosowania technik informatycznych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej podmiotów leczniczych
 • poprawa jakości i dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie procesu informatyzacji podmiotów leczniczych oraz stworzenie usług elektronicznych
 • poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów


Dla ich osiągniecia zostaną zakupione i wdrożone:
W podmiotach leczniczych:

 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Hospital Information System (HIS)
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD)
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)
 • W ramach rozwiązań dla całego województwa:

Portal Pacjenta zapewniający:

 • dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza
 • dostęp do informacji o podmiotach leczniczych
 • możliwość e-rejestracji

Portal Menedżerski zapewniający:

 • dostęp do informacji zarządczych
 • dostęp do raportów i analiz


Projekt zakłada również dostarczenie odpowiedniej infrastruktury, w tym sprzętu serwerowego i komputerowego, umożliwiającego realizację celów oraz przygotowanie solidnego zaplecza sprzętowo-informatycznego.
Zrealizowane zostanie to przez przeprowadzenie szeregu ściśle zazębiających się ze sobą postępowań, a pojedyncze sukcesy wdrożeniowe przełożą się na powodzenie całego projektu.

Do chwili obecnej przeprowadzono
W ramach jednego z już przeprowadzonych działań zrealizowano dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w podmiotach leczniczych i przekazano im:

 • stacje robocze z oprogramowaniem i monitory
 • notebooki wraz z oprogramowaniem
 • czytniki kodów paskowych
 • drukarki kodów paskowych
 • skanery dokumentów

Obecnie prowadzone są intensywne prace nad budową serwerowni oraz okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych oraz budową sieci WAN w podmiotach i UMWP.

Podpisana w dniu 22.10.2013r. umowa na dostawę i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP zapewni zakup sprzętu sieciowego i serwerowego oraz urządzeń pamięci masowej do budowanych serwerowni, a ich uruchomienie stanowić będzie fundament informatyczny dla wdrażanego systemu.
W szczególności zakupione zostaną:

 • serwery systemów zwirtualizowanych oraz serwery systemów baz danych
 • szafy RACK
 • macierze
 • bliblioteki taśmowe
 • urządzenia sieci LAN
  • switche serwerowe, warstwy core i warstwy dostępowej
  • routery dostępowe
  • firewall’e
  • akceleratory sieci WAN
  • konsole zarządzające
  • systemy zarządzania i monitoringu sieci LAN/WAN

wszystkie na wartość 8.267.350,00 zł.

Zakres realizowanych postępowań i ich efektywne wdrożenie pozwolą spiąć funkcjonalnie dotychczasowe prace konstrukcyjne oraz pozwolą w następnej kolejności na budowę systemu informatycznego, który obejmie instalację:
Platformy Regionalnej w UMWP, w tym m.in.:

 • Regionalnego Repozytorium Dokumentacji Medycznej
  • Regionalnego System typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych
  • Portalu Pacjenta i Portalu Menedżerskiego
  • systemów rejestrów
 • systemów lokalnych typu:
  • ERP, BI z Hurtownią Danych , HIS, EOD, EDM
  • Lokalnej warstwy integracyjnej

Pełne uruchomienie systemu regionalnego i jego poszczególnych elementów planowane jest na przełom roku 2014/2015r.
 

Dodana: 22 październik 2013 15:30

Zmodyfikowana: 23 październik 2013 11:32