Podpisanie Porozumienia w zakresie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”

W dniu 20 stycznia 2012 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbył się Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego. Głównym punktem Konwentu było zawarcie Porozumienia w zakresie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” na terenie województwa Podlaskiego, pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatami z terenu województwa podlaskiego.

Intencją porozumienia jest określenie podstawowych zasad współpracy, w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji Projektu, m.in. poprzez podjęcie działań mających na celu usprawnienie procedur administracyjnych przy lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz ujednolicenie stawek za umieszczenie infrastruktury w pasach dróg powiatowych.

Zainicjowanie współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a Zarządami Powiatów z terenu województwa podlaskiego jest szczególnie ważne z uwagi na planowane na rok 2012 prace związane z projektowaniem przebiegu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Dodana: 21 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 21 marzec 2012 14:09