Dziennik projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie"

 

30.07.2014r.

Podlaskie liderem w budowie szerokopasmowego internetu. Spotkanie w Hajnówce dotyczące stanu realizacji projektu SSPW  więcej..

17.07.2014r.

Realizacja komponentu szkoleniowego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie” więcej...

15.07.2014r.

Przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim więcej...

27.06.2014r.

Wybór Operatora Infrastruktury w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej     – województwo podlaskie” - dialog konkurencyjny  więcej...

21.05.2014r.

Budowa szerokopasmowego internetu w Sokółce. więcej...

30.04.2014r.

Łomża. Startuje realizacja budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. więcej..

08.01.2014r.

Wiceminister sprawdziła jak Podlasie buduje sieć regionalną. Budowa odcinka sieci Siemiatycze - Nurzec Stacja. więcej..

13.06.2013r.

Spotkanie dotyczące omówienia zasad aplikowania o środki unijne w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsieiorczości w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

6-7.06.2013r.

XXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Gawrych Rudzie. Stan zaawansowania prac w projekcie SSPW.  więcej...

18.04.2013r.

Zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

11-29. 04.2013r.

Spotkania informacyjne z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych dotyczące realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

21.03.2013r.

Podpisanie umów na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

26.02.2013r.

Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie" więcej...

19.11.2012r.

Wybudowano pierwszy fragment infrastruktury pasywnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w województwie podlaskim" więcej...

31.10.2012r.

Zamówienie publiczne - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie"  więcej...

24.10.2012r.

Otwarcie ofert w przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

16.08.2012r.

Zamówienie publiczne - Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.  więcej...

13.04.2012r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" więcej...

21.03.2012r.

Zamówienie publiczne - Usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w związku z realizacją projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" więcej...

20.01.2012r.

Zawarcie Porozumienia w zakresie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” na terenie województwa Podlaskiego, pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatami z terenu województwa podlaskiego.  więcej...

01.12.2011r.

Spotkanie dyrektorów Departamentów Społeczeństwa Informacyjnego i osób z zespołów projektowych, realizujących projekt SSPW. więcej...

10.11.2011r.

Decyzja notyfikująca pomoc publiczną dla 5 projektów „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim  więcej...

25.10.2011r.

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego ws. projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. więcej...

06.09.2011r.

Materiały dotyczące zmienionego studium wykonalności projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

 29.07.2011r.

Rozpoczął się proces notyfikacyjny sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej. więcej...

 15.04.2011r.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

 06.04.2011r.

Konsultacje projektu SSPW. więcej...

 28.05.2010r.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie z operatorami telekomunikacyjnymi dotyczące realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. więcej...

 31.03.2010r.

Na posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oficjalnie przekazano marszałkom Polski Wschodniej dokumentacje studium wykonalności. więcej...

 

Dodana: 21 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 6 luty 2015 11:37