XXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

 

W dniach 6-7 czerwca 2013 r. w Gawrych Rudzie odbyło się XXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W spotkaniach wzięło udział ponad 60 reprezentantów gmin członkowskich, przedstawicieli nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości, w tym m.in. Krzysztof Jurgiel Poseł na Sejm RP, Dariusz Piontkowski Poseł na Sejm RP, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wśród nich Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz przedstawiciele Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu ZGWWP Pan Mirosław Lech zaprezentował Album "500 wydarzeń na 500 lat. Jubileusz Województwa Podlaskiego w Naszych Małych Ojczyznach" wydany przez ZGWWP z okazji obchodów 500-lecia naszego województwa.

Album prezentuje bogactwo i potencjał gmin w zakresie kultury, jak również działania poszczególnych samorządów związanych z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizowanych w ramach obchodów jubileuszu.

W trakcie obrad Pani Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Pan Grzegorz Stelmaszek Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego omówili stan zaawansowania prac w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Całość przedsięwzięcia podzielona na 8 obszarów inwestycyjnych realizowana jest przez 5 wykonawców infrastruktury pasywnej, z którymi podpisano umowy 21.03.2013 r. Projekt SSPW realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 spotkał się z przychylnym poparciem władz samorządowych w zakresie priorytetowego przeprowadzenia uzgodnień lokalizacji węzłów sieci, przebiegów trasowych w pasach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Procesowi budowy infrastruktury telekomunikacyjnej towarzyszyć będą działania o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym. Działania te skierowane będą do osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z terenu województwa. Budowa sieci szerokopasmowej jest niezbędna do zapewnienia rozwoju społeczno–gospodarczego województwa podlaskiego, w tym do zapewnienia konkurencyjności działających na jej obszarze przedsiębiorstw.

Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich podczas swojego wystąpienia przedstawiła przesłanki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W nowej perspektywie nie przewiduje się wsparcia infrastruktury wodno-ściekowej. Niepokojący jest fakt, iż zostały z PROW 2014-2020 również wyeliminowanie prace melioracyjne. Z założeń  nowego Programu wynika, że jego wsparcie dla tak niezbędnej infrastruktury technicznej wsi ogranicza się do infrastruktury handlowej, odnowy wsi i działań Lidera oraz niedookreślonej infrastruktury małej skali. Następnie odbyła się debata na temat wdrażanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Więcej informacji pod adresem: http://www.zgwwp.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=572:xxvi-forum-zgwwp&catid=41:forum&Itemid=137

Dodana: 21 czerwiec 2013 09:13

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2013 09:13