Informacje archiwalne.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest jednym z projektów Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej". Przedmiotem projektu jest budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej, składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych. Celem projektu na poziomie województwa podlaskiego jest: zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców na terenie województwa podlaskiego.

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to inwestycja o wartości 300 mln euro (szacowana wartość projektu dla Województwa Podlaskiego to około 250 000 000 zł), której celem jest zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych oraz elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu (przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej).

Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością województw Polski Wschodniej, a powstałe sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących dostarczać usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom czy instytucjom. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas, z ich punktu widzenia, nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Do pobrania dokumenty dotyczące województwa podlaskiego:

Województwo Podlaskie
studium wykonalności    (wersja  marzec 2010 r.)

Powiat grajewski
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat kolneński
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat augustowski
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat białostocki
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat bielski
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat hajnowski
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat moniecki
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat sejneński
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat siemiatycki
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat sokólski
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat wysokomazowiecki
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat zambrowski
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat łomżyński
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Powiat suwalski
studium wykonalności - załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3

Dodana: 21 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 26 październik 2012 09:19