Odebrano zmienione Studium Wykonalności dla projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie"

W dniu 6 września 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało odbioru zmienionego studium wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie. W obecnej chwili projekt SSPW jest notyfikowany przed Komisją Europejską w zakresie pomocy publicznej

Do pobrania dokumenty dotyczące województwa podlaskiego

- studium wykonalności
- załącznik 1
Klasyfikacja miejscowości województwa
- załącznik 2 Mapy przebiegów sieci itd.
- załącznik 3 Lista miejscowości, w których znajdują się węzły SSPW
- załącznik 4 Lista miejscowości nieobjętych zasięgiem SSPW
- załącznik 5 Tabele finansowo-ekonomiczne
- załącznik 6 Zalecenia oraz wymagania dla projektu technicznego sieci
- załącznik 7 Wzór umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

- załącznik 8
Instrukcja obliczania wskaźnika pokrycia

Dodana: 21 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 21 marzec 2012 10:54