Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Sieć Szerokpasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”

Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański, Członek Zarządu Jacek Piorunek i Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak podpisali 15.04.2011r. umowę na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej".
Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Michał Ziętara oraz Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Zastępca Prezydenta Łomży Beniamin Dobosz, Przewodniczący Sejmiku Wojwództwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk i członkowie Zarządu Województwa i Radni Sejmiku.
Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowany w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej jest realizowany przez samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. To największy projekt telekomunikacyjny finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jego budżet wynosi 300 mln euro, czyli ponad 1 mld zł. Budżet projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" wynosi ponad 252,3 mln zł. Łączna kwota dofinansowania projektu to 197,6 mln zł, natomiast wkład własny samorządu – 10,4 mln zł (5 proc.)
Przedsięwzięcie polega na budowie sieci szerokopasmowej o łącznej długości 1882 km na terenie województwa podlaskiego. Łączna liczba węzłów wyniesie 178, co pozwoli objąć siecią niemal całą powierzchnię województwa.
Wybudowana infrastruktura zostanie powierzona podmiotowi zewnętrznemu, tzw. Operatorowi Infrastruktury, w formie koncesji, którego obowiązkiem będzie zarządzanie siecią oraz świadczenie usługi użytkownikom hurtowym.
Podpisanie przez Województwo Podlaskie umowy o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest wstępnym krokiem w rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia. Po otrzymaniu akceptacji Komisji Europejskiej rozpocznie się realizacja projektu. Aktualnie negocjacje z Komisją w tej sprawie prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

  • Nasz projekt to największe przedsięwzięcie telekomunikacyjne finansowane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. To jeden z najwiekszych i najważniejszych projektów w Polsce, a nawet w Europie ostatnich lat. Do 2014 r. inwestycja ta zapewni dostęp do internetu dla 90 proc. mieszkańców naszego województwa oraz 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorstw - zapewnił marszałek Jarosław Dworzański przybliżając skalę projektu, jego cele i realizację.
  • Szerokopasmowy internet to realizacja naszych pasji. Podlaskie będzie bliżej Europy - powiedział wiceminister Dariusz Bogdan gratulując Zarządowi Województwa doskonałego przedsięwzięcia.
  • To jeden z najważniejszych projektów nie tylko dla Podlasia, ale i całej Polski. Dla nas ważnny jest również ten aspekt, że projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, do rozwoju innowacyjności - powiedziała prezes Bożena Lublinska-Kasprzak i również pogratulowała zarządowi przedsięwzięcia.

Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Michał Ziętara zaprezentował założenia Programu Rozwój Polski Wchodniej oraz udział Województwa Podlaskiego w PORPW. Od początku realizacji Programu w Województwie Podlaskim zawarto 15 umów o dofinansowanie (przedmiotowa umowa - 16-ta) . Wartość umów przekracza 1 mld zł, w tym dofinansowanie z PO RPW wynosi ponad 830 mln zł.

Dodana: 21 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 21 marzec 2012 10:42