Spotkanie dyrektorów Departamentów Społeczeństwa Informacyjnego

01 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie dyrektorów Departamentów Społeczeństwa Informacyjnego i osób z zespołów projektowych, realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Oś priorytetowa II - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działania II.1, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Celem spotkania była wymiana poglądów i spostrzeżeń aktualnych działań w projekcie. 

 

Dodana: 21 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 21 marzec 2012 11:10