Spotkanie ws. projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

W dniu 25 października 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie marszałków województw Polski Wschodniej: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego, poświęcone realizacji projektu budowy sieci szerokopasmowej, umożliwiającej operatorom lokalnym stworzenie dostępu do Internetu. W spotkaniu zabrakło przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego. Województwo Podlaskie reprezentował Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacek Piorunek.

Dyskutowano nad zintensyfikowaniem prac przygotowawczych oraz jak najszybszym przystąpieniem do zasadniczej realizacji projektu. Wypracowano rekomendację dla Zarządów Województw w sprawie najbliższych działań w projekcie SSPW. Spotkanie zakończyła wspólna konferencja prasowa wszystkich marszałków przybyłych na spotkanie.

Na zakończenie spotkania Członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Jacek Piorunek zaprosił marszałków województw Polski Wschodniej na kolejne spotkanie do Białegostoku.

 

Dodana: 21 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 21 marzec 2012 11:01