Spotkanie z operatorami telekomunikacyjnymi w sprawie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej"

28 maja 2010r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło  się spotkanie  z operatorami telekomunikacyjnymi dotyczące realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem   operatorów działających na terenie województwa podlaskiego, firm zarządzających sieciami,  przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu projektowania i budowania infrastruktury. 

Uczestników konferencji w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego przywitała pani  Agnieszka Aleksiejczuk - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Następnie przedstawiła wszystkim zebranym aktualny stan prac nad projektem. Po wprowadzeniu głos zabrali wykonawcy Studium Wykonalności projektu.

Najważniejsze założenia projektu omówił Krzysztof Heller. W dalszej części spotkania  Krzysztof Liszyński  oraz Dariusz Bogucki przedstawili techniczne aspekty projektu.  W wystąpieniach podkreślano,
 że zaangażowanie środków publicznych w budowę sieci szerokopasmowej ma na celu wsparcie mechanizmów rynkowych a nie ich zastąpienie.

Po prezentacji wykonawcy SW rozpoczęto dyskusję z zaproszonymi gośćmi.  Pytania dotyczyły w szczególności kwestii podłączania się operatorów do wybudowanej infrastruktury, wykorzystania infrastruktury istniejącej oraz możliwych  do zastosowania rozwiązań technologicznych.

Oprócz projektu  SSPW, dyskutowano również o środkach na budowę sieci "ostatniej mili", które lokalni operatorzy mogą uzyskać w konkursach w ramach działania 8.4  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podsumowując i kończąc konferencję pani Dyrektor Agnieszka Aleksiejczuk zaprosiła zebranych gości do bieżących konsultacji z pracownikami Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w sprawach związanych
z projektem SSPW oraz projektami związanymi z budową sieci "ostatniej mili".

Dodana: 21 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 21 marzec 2012 10:27