Spotkanie z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi z województwa podlaskiego dotyczące konkursu w ramach Działania II.1 "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

W dniu 13.06.2013 r. odbyło się spotkanie dotyczące omówienia zasad aplikowania o środki unijne w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Całkowita wartość dofinansowania przewidziana w ramach konkursu wynosi 55 012 754,86 EUR.

Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek. W trakcie swojego wystąpienia zaprezentował najbardziej istotne założenia ogłoszonego konkursu oraz omówił stan zaawansowania budowy wojewódzkiej sieci szerokopasmowej. Marszałek gorąco zachęcał przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność w województwie podlaskim do składania wniosków konkursowych, aby jak największa część z ponad 55 mln EUR została zainwestowana w naszym regionie.

W dalszej części konferencji przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości szczegółowo omówił zasady konkursu. Po prezentacji wywiązała się żywa dyskusja pomiędzy zebranymi przedsiębiorcami a kierownictwem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP i przedstawicielami Inżyniera Kontraktu, który nadzoruje proces projektowania i budowy wojewódzkiej sieci szerokopasmowej.

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów polegających na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym (tzw. infrastruktura ostatniej mili) w obszarach, na których usługi szerokopasmowe nie są dostępne.

W trakcie oceny składanych wniosków dodatkowo punktowane będzie, jeżeli powstała w ramach projektu konkursowego sieć będzie podłączona do węzła dystrybucyjnego budowanego w ramach realizowanego przez samorząd województwa podlaskiego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem znajdą Państwo pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/index/index/2380.

Wnioski aplikacyjne można składać do 15 lipca 2013 r. 

Prezentacje ze spotkania: 

Ostatnia mila - PO PRW  

 

 Projekt  SSPW 

 

Dodana: 18 czerwiec 2013 10:54

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2013 13:13