Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

Z największą przyjemnością informujemy, iż dnia 08.11.2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął do realizacji Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „e-Podlaskie”.

Powstały dokument jest wynikiem przeprowadzonych badań, prac zespołów eksperckich oraz szerokich konsultacji społecznych i przedstawia analizę aktualnego stanu Społeczeństwa Informacyjnego województwa oraz rekomendacje dalszych działań w pięciu obszarach tematycznych, tj. e-Administracja, e-Biznes, e-Edukacja, e-Zdrowie i Sieci teleinformatyczne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapisami Programu Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „e-Podlaskie”, którego treść zamieszczona została po lewej stronie oraz kartami działań wspierających jego realizację.

1 raport monitoringowy

 

 

Załączniki

Dodana: 20 luty 2012 14:33

Zmodyfikowana: 27 luty 2013 09:26