Podejmowane działania

Działania 2003-2007

2003-2004

Kontrakt Wojewódzki z Rządem więcej...

2005-2007

projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" więcej...

2005-2007

projekt "Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystywania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)" więcej...

Działania 2007-2013

2008-2011

projekt „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” więcej...

2010-2011

projekt "e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego" więcej...

od 2011

projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa" więcej...

od 2011

projekt "Podlaski system informacyjny e-Zdrowie" więcej...

od 2011

projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie" więcej...

Dodana: 22 marzec 2012 12:52

Zmodyfikowana: 22 marzec 2012 12:52