2005 - 2007 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 

Województwo Podlaskie kontynuując wstępny etap informatyzacji administracji województwa, w latach 2005 – 2007 zrealizowało projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”, który swoją skalą objął już całe województwo podlaskie i większość jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.
  

Elementy projektu:

 • oprogramowanie i wdrożenie - w tym licencje na oprogramowanie, rozbudowa oprogramowania do EOD, rozbudowa portalu Wrota Podlasia w tym CU to: 5 084 106,00 zł
 • dostawa sprzętu i instalacja, konfiguracja infrastruktury technicznej sprzętu i oprogramowania to: 21 066 731,86 zł

Projekt obejmował:

 • Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego – Wrota Podlasia , aplikacja CMS – do zarządzania treścią – oferująca standardowe funkcjonalności aplikacji CMS – zbudowany na platformie ASP.NET
 • Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego – aplikacja CMS – zbudowana na platformie PHP, obecnie jest 60 jst i 61 BIP-ów jednostek podległych pod jst.
 • Aplikacja CMS – do budowania stron WWW dla jst i jednostek samorządowych
 • Cyfrowy Urząd (CU) oraz elektroniczny obieg dokumentów (EOD) – dla 133 jst, obecnie w CU jest 2878 procedur – i liczba ta jest stale powiększana, aplikacja umożliwia dodawanie przez jst własnych procedur wg potrzeb. Powyższe dane znajdują się na stronie: http://cu.wrotapodlasia.pl/pages/sg.html
 • Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego (CCWP) - wydające podpisy elektroniczne poświadczone niekwalifikowane certyfikatem – w ramach projektu jest do wydania 2181 certyfikatów. Informacje znajduje się na stronie http://ccwp.wrotapodlasia.pl
 • Systemy GIS – dla Łomży, Suwałk i Białegostoku
 • Sprzęt komputerowy (budowa serwerowni w UMWP oraz w Łomży, Suwałkach i Białymstoku oraz stacje bazowe), oprogramowanie systemowe i zabezpieczające oraz instalacja i konfiguracja infrastruktury technicznej.

Co zrobiono – podsumowanie:

 • centrum zarządzania siecią – 1,
 • nowe systemy elektronicznego obiegu dokumentów –97,
 • zmodernizowane systemy elektronicznego obiegu dokumentów – 1,
 • systemy elektronicznej archiwizacji dokumentów – 98,
 • systemy antywirusowe –1377,
 • zainstalowano serwery baz danych/aplikacji/plików –125,
 • systemy archiwizacji i backupu danych –98,
 • platformy serwerowe dla funkcjonowania aplikacji –103,
 • platformy GIS –3,
 • podmioty włączonych w program wirtualnej sieci –98,
 • rozbudowano portal wojewódzki Wrota Podlasia,
 • rozszerzono funkcjonalność Cyfrowego Urzędu,
 • zbudowano system publikacji własnej treści w Internecie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • zbudowano system poczty elektronicznej dla JST,
 • wprowadzono podpis elektroniczny w pracy administracji publicznej,
 • zbudowano i wdrożono w wybranych JST platformy elektroniczne dla systemu ewidencji i rozliczeń podatków i opłat lokalnych,
 • zbudowano podstawy systemu elektronicznych usług publicznych w urzędach miejskich w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

 

Dodana: 22 marzec 2012 11:14

Zmodyfikowana: 22 marzec 2012 11:14