Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”

26  lutego 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Mieczysława Kazimierza Baszko oraz Członka Zarządu Jacka Piorunka a Konsorcjum firm ECM Group Polska S.A. oraz Śląska Sieć Metropolitalna.  Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

Do głównych zadań Inżyniera Kontraktu będzie należeć weryfikacja przedłożonej przez Wykonawców sieci dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji o lokalizacji sieci szerokopasmowej i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi. Dodatkowo Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do świadczenia usług  doradztwa technicznego na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania na budowę warstwy aktywnej sieci i w okresie jej realizacji.

Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiło 7 oferentów.
 

Dodana: 4 marzec 2013 12:39

Zmodyfikowana: 4 marzec 2013 12:39