Zapytanie ofertowe - catering - serwis kawowy

Białystok, 12.05.2017r.

DSI-III.1333.13.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 2. Przedmiot zamówienia: organizacja usługi serwisu kawowego podczas spotkania dotyczącego zarządzania Podlaskim Systemem Informacyjnym e-Zdrowie w dniu 17.05.2017r.
 3. Zakres usługi:
 1. Organizacja serwisu kawowego dla 60 osób, w formie bufetu szwedzkiego wraz z:
  1. zapewnieniem obsady kelnerskiej (w liczbie nie mniejszej niż 2 osoby) do obsługi uczestników spotkania,
  2. zapewnieniem sztućców i zastawy stołowej, obrusów, serwetek, ewentualnych ozdób stołów (w tym np. kwiatów),
  3. przygotowaniem miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 2. Godziny serwisu:
  1. rozpoczęcie świadczenia serwisu: godz. 9:30,
  2. przerwa kawowa: około godz. 12:15,
  3. zakończenie serwisu: po zakończeniu przerwy kawowej.
 3. Minimalny zakres menu:
  1. kawa - serwowana bez ograniczeń,
  2. gorąca woda do herbaty w termosach oraz herbata w saszetkach (różne rodzaje) – serwowana bez ograniczeń,
  3. dodatki: min. mleczko, cukier, cytryna,
  4. ciasto (min. 3 rodzaje),
  5. ciastka suche (min. 3 rodzaje),
  6. soki owocowe (2 rodzaje),
  7. woda mineralna (gazowana i niegazowana) – w sumie 30 butelek o pojemności 0,33l.
 4. Poczęstunek oraz napoje muszą być podane na serwisach szklanych, nie w naczyniach jednorazowych.
 5. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dowóz poczęstunku przed planowanym rozpoczęciem serwisu, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 6. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.05.2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i/lub zmianę godzin przerw.
 7. Oferta musi zawierać:
  1. cenę za jedną osobę brutto (w zł):…………………………………………………..,
  2. cenę za całość zamówienia brutto (w zł):…………………………………………...,
  3. telefon do kontaktów z wykonawcą w sprawie zamówienia:………………………,
  4. adres mailowy do kontaktów:…………………………………….............................
 8. Termin złożenia oferty: 15.05.2017r. do godz. 11:00 drogą elektroniczną na adres: e.zdrowie@wrotapodlasia.pl.
 9. Kryterium branym pod uwagę w wyborze oferty będzie cena za całość zamówienia brutto, przedstawiona przez oferenta.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę
 11. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie przesłana wraz z zamówieniem na adres wskazany w ofercie, której załącznikiem będzie treść zapytania ofertowego i oferta wykonawcy.
 12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 13. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego po prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnej z zamówieniem.
 14. Opłata za realizację zamówienia odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni od daty jej prawidłowego wystawienia.
 15. Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Świsłocka, tel. 85 6654179.
 16. Informacja o niniejszym zapytaniu ofertowym została zamieszczona na stronie si.wrotapodlasia.pl
 17. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8.

Załączniki

Dodana: 12 maj 2017 09:16

Zmodyfikowana: 12 maj 2017 09:17