Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

W załączeniu  zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych
w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług  dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Pełną treść zapytania ofertowego i załączniki umieszczono poniżej.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest: Bożena Ignatowska,
tel. 85 66 54 459, fax. 85 66 54 531, e-mail: bozena.ignatowska@wrotapodlasia.pl.

Zapytanie ofertowe

Treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik nr 2: Istotne postanowienia umowy (pdf)

Załącznik nr 3: Wzór formularza ofertowego (pdf)

Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia (pdf)

Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie wyniku postępowania ofertowego (pdf)

 

Dodana: 3 kwiecień 2015 16:07

Zmodyfikowana: 22 kwiecień 2015 11:14