Dziennik projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa

16.02.2017r.

Szkolenie administratorów systemu SmartDoc i Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Więcej...

09.02.2017r.

Prezentacja na forum XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

09.02.2017r.

Prezentacja dla przedsiębiorców możliwości korzystania z  Cyfrowego Urzędu. Więcej...

08.02.2017r.

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Systemu Wrotapodlasia. Więcej...

03.11.2016r.

Spotkanie zespołu ds. promocji i rozwoju e-usług Więcej...

21.10.2016r.

Szkolenie pracowników UMWP z obsługi systemu SmartDoc

13.10.2016r.

Elementy projektu zostały zaprezentowane na podczas konferencji  „The role of Cohesion Policy in delivering EU priorities” organizowanej w Brukseli przez CPMR - międzynarodową organizację zrzeszającą peryferyjne regiony europejskie,  której Województwo Podlaskie jest członkiem. Celem konferencji było potwierdzenie, że  Polityka Spójności wspiera rozwój Unii Europejskiej. 

Relacja z konferencji...

07.10.2016r.

Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych Partnerów z obsługi systemu SmartDoc.

27.09.2016r.

Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych Partnerów z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

22.09.2016r.

Szkolenie pracowników UMWP z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

20.09.2016r.

Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych Partnerów z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

12.09.2016r.

Szkolenie pracowników Partnerów z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

30.08.2016r.

Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych Partnerów z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

22.08.2016r.

Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych Partnerów z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

10.08.2016r.

Szkolenie pracowników UMWP z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

08.08.2016r.

Szkolenie pracowników Partnerów z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

22.06.2016r.

Szkolenie pracowników  jednostek organizacyjnych UMWP z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

17.06.2016r.

Szkolenie pracowników UMWP z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

31.05.2016r.

Szkolenie pracowników kancelarii z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

18.05.2016r.

Współczesne trendy e-edukacji czyli Podlaska Platforma Edukacyjna. >Konferencja...

12.05.2016r.

Szkolenie pracowników kancelarii z obsługi systemu SmartDoc. Więcej...

06.04.2016r.

Promocja elektronicznych usług administracji publicznej województwa podlaskiego w ramach spotkania Techklubów w Białymstoku i w Suwałkach. Informacje...

18.03.2016r.

W Zambrowie, z inicjatywy Starostwa Powiatowego, odbyło się spotkanie poświęcone edukacji, w szczególności elektronicznego dziennika. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Informatyki "ZETO" S.A., gminy Goniądz oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

14.03.2016r.

Zgłoszenie elementów projektu do konkursu "Skrzydła IT w administracji". Informacje...

10.03.2016r.

Prezentacja komponentów projektu z zakresu edukacji, na konferencji pt. ,,Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie”  w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie. Informacje...

03.03.2016r.

Szkolenie  z GIS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

19.02.2016r.

Przedstawienie aktualności i dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, więcej...

17.02.2016r.

Krótka prezentacja projektu w zakresie GIS na spotkaniu z koordynatowami GIS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

27.01.2016r.

Spotkanie robocze administratorów systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, więcej...

25.01.2016r.

Prezentacja usług dla przedsiębiorców na forum Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego, więcej...

08.12.2015r.

Konferencja Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji, więcej...

01.12.2015r.

Zmiana Decyzji ws. dofinansowania realizacji Projektu. Uchwała Zarzdu Województwa Podlaskiego nr 95/1146/2015 z dnia 1.12.2015 r. Szczegóły...

05.11.2015r.

Spotkanie w Czerwonem k/Kolna dotyczące dobrych praktyk w zakresie wdrożenia EZD, więcej...

29.10.2015r.

Spotkanie w Goniądzu dotyczące dobrych praktyk w zakresie wdrożenia EZD, więcej...

22.10.2015r.

Spotkanie w Bielsku Podlaskim dotyczące dobrych praktyk w zakresie wdrożenia EZD więcej ...

15.10.2015r.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem dotyczące dobrych praktyk w zakresie wdrożenia EZD więcej ...

08.10.2015r.

Spotkanie w Urzędzie Gminy Suwałki dotyczące dobrych praktyk w zakresie wdrożenia EZD więcej...

18.09.2015r.

Konferencja zamykająca projekt i promująca e-usługi Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia, więcej...

14.09.2015r.

Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu. Zamknięcie prac Komitetu.

03.09.2015r.

Dyskusja o zachowaniu trwałości projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"  oraz  przyszłości e-usług w regionie na XXX Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, więcej...

03.09.2015r.

Prezentacja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej i Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej na konferencji "Nowy rok szkolny z CEN" w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, więcej...

25.08.2015r.

Spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Województwa Podlaskiego podsumowujące realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" więcej ...

24.07.2015r.

Spotkanie robocze z Partnerami  Projektu z powiatów sejneńskiego, siemiatyckiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego (planowane), więcej ...

23.07.2015r.

Spotkanie robocze z Partnerami  Projektu z powiatów  bielskiego, grajewskiego, hajnowskiego, sokólskiego i zambrowskiego oraz miast Białegostoku, Łomży, Suwałk (planowane), więcej ...

16.07.2015r.

Spotkanie robocze z Partnerami  Projektu z powiatów  augustowskiego, białostockiego, kolneńskiego i łomżyńskiego, więcej ...

14.07.2015r.

Podjęcie Uchwały  przez Zarząd Województwa Podlaskiego ws. zlecenia zadania zarządzania funkcjonalnego i rozwoju Podlaskiej Platformy Edukacyjnej w obszarze edukacji jednostkom doskonalenia nauczycieli (Uchwała nr 62/648/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.).

10.07.2015r.

Spotkanie z przedstawicielami jednostek doskonalenia nauczycieli w sprawie zarządzania Podlaską Platformą Edukacyjną, więcej ...

09.07.2015r.

Spotkanie robocze z Partnerami  Projektu z powiatu monieckiego, więcej ...

30.06.2015r.

Zmiana Decyzji ws. dofinansowania realizacji Projektu. Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 58/589/2015 z dnia 30.06.2015 r. Szczegóły...

23.06.2015r.

Prezentacja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej  w ramach Europejskiego Tygodnia Kompetencji. Więcej...

18.06.2015r.

Prezentacja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej  na konferencji „Cyfryzacja – trampoliną rozwoju”. Więcej...

26.05.2015r.

Konferencja w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pt.  „Różne oblicza informatyki i wizje społeczeństwa informacyjnego w XXI wieku”, mająca na celu popularyzację idei społeczeństwa informacyjnego oraz zaprezentowanie nowatorskich rozwiązań w edukacji informatycznej dzieci i młodzieży. W ramach konferencji Zdzisław Babicz przedstawił informacje o  Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej. Zaproszenie...

19.05.2015r.

Podpisano umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

12.05.2015r.

Prezentacja/szkolenie z   narzędzi  Podlaskiej Platformy Edukacyjnej „ WBTExpres – jako narzędzie do tworzenia kursów elearningowych i interaktywnych prezentacji” w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Zaproszenie...

06.05.2015r.

Podpisano umowę na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

29.04.2015r.

Spotkanie z przedstawicielami szkół dotyczące Podlaskiej Platformie Edukacyjnej więcej...

20.04.2015r.

Prezentacja elementów projektu na konferencji organizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej poświęconej organizacjom uczącym się  - Budowanie organizacji uczących się w samorządach województwa podlaskiego poprzez wdrażanie e-usług. Więcej...

03.04.2015r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" więcej...

14.03.2015r.

IV Podlaskie Forum Nauczycieli Matematyki i Informatyki poświęcone Podlaskiej Platformie Edukacyjnej więcej...

04.03.2015r.

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" więcej...

28.01.2015r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" więcej...

22.12.2014r.

Spotkanie poświęcone rozwojowi Podlaskiej Platformy Edukacyjnej więcej...

16.12.2014r.

Spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie i  prezentacja projektu więcej...

03.12.2014r.

Zakończenie realizacji umowy pn. "Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hostingu BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-Biznes Wrót Podlasia, Panelu Administracyjnego - wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń"

16.10.2014r.

Prezentacja projektu przez Pana Marszałka Jacka Piorunka na spotkaniu w Zespole Szkół w Wiźnie.

25.09.2014r.

Prezentacja projektu w ramach wystąpienia pt. Aspekty przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
w inicjatywach/projektach w regionie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

21.09.2014r.

Pilotażowe wdrożenie elektronicznego dziennika w Kolnie, spotkanie z dyrekcją i rodzicami,  więcej...

29.05.2014r.

Prezentacja stanu realizacji projektu na XXVIII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, więcej...

24.04.2014r.

Podpisanie umowy z wykonawcami na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń” oraz „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”. Więcej...

03.03.2014r.

Podpisanie umowy z wykonawcami na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” oraz  na „Wykonanie, dostawę, instalacja, wdrożenie: centrum certyfikacji województwa podlaskiego, single sign-on,  platformy portalu informacyjnego wrota podlasia, centrum bezpieczeństwa, hostingu BIP i www, poczty w domenie wrota podlasia, platformy e-biznes wrót podlasia, panelu administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń”, więcej...

16.01.2014r.

Zakończenie realizacji umowy pn. "Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych".

14.01.2014r.

Ogłoszenie  wyników postępowania przetargowego pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń", więcej...

07.11.2013r.

Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego pn. "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie  Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrót Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń", więcej...

07.11.2013r.

Społeczeństwo informacyjne w województwie podlaskim – prezentacja projektu na XVII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Link do strony XVII Forum.

07.08.2013r.

Ogłoszenie postępowanie przetargowe pn. "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń", więcej...

31.07.2013r.

Ogłoszenie postępowania przetargowe pn. "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrót Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń", więcej...

05.07.2013r.

Ogłoszenie postępowania przetargowe pn.  "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń", więcej...

10.05.2013r.

Ogłoszenie postępowania przetargowego pn. "Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektroniczne Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń", więcej...

28.03.2013r.

Podpisanie umowy na "Adaptację pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych" 

20.02.2013r.

II spotkanie w ramach Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania Projektu

19.02.2013r.

Przedstawienie doświadczeń z realizacji projektów na forum Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego „Społeczeństwo Informacyjne – e-usługi i sieci szerokopasmowe” w ramach Konwentu Marszałków, więcej...

07.02.2013r.

Prezentacja projektu na XVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego więcej...

25.01.2013r.

Ogłoszenie postępowania pn. Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych więcej...

17.10.2012r.

I spotkanie w ramach Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania Projektu oraz spotkanie wszystkich Partnerów Projektu więcej...

12.09.2012r.

Podpisanie umowy z wyłonionym Menadżerem projektu więcej...

20.07.2012r.

Ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację działań promocyjnych projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. więcej...

22.05.2012r.

Powołanie Komitetu Sterującego do nadzoru prac związanych z realizacją Projektu.

09.05.2012r.

ogłoszenie postępowania przetargowego na świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. więcej...

28.02.2012r.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu kluczowego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.  więcej...

05.01.2012r.

IZ RPOWP zakończyła ocenę merytoryczną (81pkt) złożonego wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z kompletem dokumentów w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne.

23.11.2011r.

Instytucja Zarządzająca RPOWP zakończyła ocenę formalną Projektu.

27.10.2011r.

Złożenie do IZ RPOWP wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" wraz z kompletem dokumentów.

08.08.2011r.

Spotkanie Lidera, Partnerów Projektu i Wykonawcy dotyczące aktualnych prac w Projekcie w WOAK w B-stoku.

13.06.2011r.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie dotyczące aktualnie realizowanych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego więcej...

12.05.2011r.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie nt. projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”  więcej...

22.02.2011r.

Ogłoszenie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP na realizację Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił zamówienie publiczne na usługę opracowania studium wykonalności.  więcej...

17.12.2010r.

Wykonawca SW odstąpił od umowy na usługę  opracowania studium wykonalności.

10.08.2010r.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie poświęcone projektowi „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II, administracja samorządowa”.  więcej...

02.06.2010r.

W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił zamówienie publiczne na usługę opracowania studium wykonalności.  więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

Dodana: 4 styczeń 2012 00:00

Zmodyfikowana: 20 luty 2017 08:51