Współczesne trendy e-edukacji a Podlaska Platforma Edukacyjna


Wdrażanie e-dziennika, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, a także o tym co nowego w Podlaskiej Platformie Edukacyjnej – to główne tematy spotkania zorganizowanego przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Konferencja pn. „Współczesne trendy e-edukacji” odbyła się 18 maja 2016r. w Uniwersyteckim Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku.

Do udziału zaproszono nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, a także przedstawicieli firm współpracujących przy tworzeniu PPE. Wśród zaproszonych gości byli również Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, odpowiedzialny za edukację Członek Zarządu Bogdan Dyjuk i wicemarszałek Anna Naszkiewicz, nadzorująca m.in. projekty informatyczne. Województwo podlaskie w sferze edukacji ma się znakomicie – mówił marszałek Jerzy Leszczyński witając gości – A funkcjonująca od ponad pół roku  Podlaska Platforma Edukacyjna, to dowód na to, że potrafimy wykorzystywać w procesie kształcenia dzieci i młodzieży narzędzia, jakie nam daje nowoczesna technika – dodał.

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk podkreślał, że choć sam proces dydaktyczny odbywa się z wykorzystaniem często tych samych metod, które funkcjonują od wielu lat, to zmieniająca się rzeczywistość wymaga stosowania nowych środków dydaktycznych.
 - Wchodzą nowe narzędzia i chcemy wykorzystać je z jak największym pożytkiem dla lokalnej społeczności – mówił Bogdan Dyjuk. To już kolejne spotkanie dotyczące funkcjonowania Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, w którym udział biorą zarówno przedstawiciele instytucji oferujących platformę, jak i pedagodzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół.
Bogdan Dyjuk podkreślał, że wspólne spotkania instytucji oferujących usługi e-edukacji i  środowiska nauczycielskiego są konieczne do tego, aby platforma rozwijała się. - Bez opinii i głosów praktyków czyli Państwa, to narzędzie nie będzie w pełni wykorzystane – mówił marszałek Dyjuk.

Znaczenie nowoczesnych narzędzi w edukacji i rolę środowiska pedagogów w rozwijaniu platformy  podkreślała Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz.

Zarząd Województwa Podlaskiego powierzył zadanie wdrażania PPE wojewódzkim placówkom doskonalenia nauczycieli: CEN Białystok, CEN Suwałki, ODN Łomża, BP Łomża. Powołano także wojewódzkiego Koordynatora PPE. Został nim  wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Zdzisław Babicz.

Jednym z narzędzi oferowanych przez PPE jest dziennik elektroniczny. Wszystkie szkoły podległe 121 samorządom województwa mogą korzystać z e-dziennika nieodpłatnie. Jak podkreśla Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Agnieszka Aleksiejczuk, narzędzie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Podlaska Platforma Edukacyjna to przede wszystkim działania nauczycieli i ludzi związanych z oświatą.
Konferencja była okazją do wyróżnienia i nagrodzenia  tych pedagogów i instytucje, którzy nowoczesne narzędzia dydaktyczne stosują w swojej pracy.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie „Nowatorska lekcja z WBTEXPRESS” otrzymali nauczyciele z podlaskich szkół:

  • I miejsce - Zbigniew Kazimierowicz, Liceum Ogólnokształcące Sokółka,
  • II miejsce - Jan Falkowski, Zespół Szkół w Wyszkach,
  • III miejsce - Wioletta Gołaszewska, Zespół Szkół w Poświętnem.
  • Wyróżnienia: Anna Mikuć, Katarzyna Kruglicz, Walentyna Odzijewicz i Alicja Samsonowicz.

Nagrody Edukacyjne Oddziału Podlaksiego Towarzystwa Informatycznego:  

  • Kategoria indywidualna:
    Nagrodę Edukacyjną otrzymał Ireneusz Bujnowski z I LO w Białymstoku. Wyróżnienia przyznano: Janowi Chomikowi, Barbarze Kołcz, Michałowi Niedźwieckiemu, Jarosławowi Raciborskiemu  i Annie Rybak.
  • Kategoria instytucjonalna:
    Nagrodę Edukacyjną otrzymała Fundacja CodrDojo Polska – prezes Kamil Sijko. Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w Borkowie (dyrektor Dariusz Wojciech Przestrzelski) i Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku dyrektor Anna Niczyporuk).

Podczas spotkania poruszano także tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci i cyberprzestępczości.

Warto przypomnieć, że nieodpłatnie z elektronicznego dziennika, platformy e-learningowej oraz oprogramowania WBTExpress, mogą korzystać wszystkie szkoły podległe 121 jednostkom samorządu terytorialnego, które brały udział w projekcie, w zakresie edukacji. Wniosek szkoły składają do organu prowadzącego – czyli jednostki administracji samorządowej.

Dodatkowo, również nieodpłatnie, z platformy e-learningowej mogą korzystać wszystkie szkoły i instytucje działające na rzecz edukacji w województwie podlaskim, które zgodzą się nieodpłatnie udostępniać na niej wszystkie materiały e-learningowe. Wniosek należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Statystyki
Łącznie, w okresie realizacji projektu, e-dziennik uruchomiono w 125 szkołach, a po zakończeniu projektu dołączyły kolejne i na chwilę obecną jest około 140 szkół. Z otrzymanych informacji wynika, że do uruchomienia e-dziennika w ramach licencji zakupionych „z projektu” planują dołączyć kolejne 63 szkoły, w tym 31 z Białegostoku – podają pracownicy departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP – Na koniec kwietnia 2016 statystyki dotyczące  e-dziennika wskazują odwiedziny 51 168 niepowtarzalnych użytkowników, 270 675 sesji oraz 368 401 odsłon pojedynczych stron.

Konkurs i popularyzacja platformy
Konkurs „Nowatorska lekcja z WBTExpress” przeprowadzono, aby rozpowszechnić informacje o Podlaskiej Platformie Edukacyjnej i motywować nauczycieli do tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych, z wykorzystaniem aplikacji WBTExpress.

Szkolenia dla nauczycieli
Także w celu popularyzacji narzędzi PPE, rozpoczęty został kaskadowy system szkoleń: w kursach z zakresu wykorzystania WBTExpressa, platformy e-learningowej uczestniczyli konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli, którzy aktualnie w miarę możliwości prowadzą kolejne szkolenia dla nauczycieli z regionu.

Zapraszamy do odwiedzenia  Podlaskiej Platformy Edukacyjnej: ppe.wrotapodlasia.pl

Wideo:
http://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/wspolczesne-trendy-e-edukacji-czyli-podlaska-platforma-edukacyjna.html

Wywiad z Koordynatorem Wojewódzkim  PPE:
http://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/133855

Dodana: 20 maj 2016 10:52

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2016 10:46