Decyzja ws. realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"

W dniu 28 lutego 2012r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu kluczowego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Koordynatorem i Liderem projektu jest Województwo Podlaskie wykonujące obowiązki przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze 129 jednostkami, podlaskimi samorządami (starostwa powiatowe, urzędy gmin i miast) oraz podległymi im jednostkami. System zostanie wdrożony do połowy 2014 roku. Jego całkowity koszt to 70.115.672,73 zł, z czego 59 598 321,80 zł stanowi dotacja pochodząca z IV priorytetu RPOWP Społeczeństwo Informacyjne.

Projekt będzie polegać na rozbudowie platformy regionalnej Wrót Podlasia i połączeniu jednostek samorządowych w ramach wspólnej platformy elektronicznej.

W ramach przedsięwzięcia samorządy zostaną wyposażone w jednolite systemy zarządzania dokumentacją. Docelowym założeniem jest wdrożenie w jednostkach administracji samorządowej elektronicznego systemu obiegu dokumentów jako głównej formy wymiany informacji. Rozwiązanie to obniży bieżące koszty funkcjonowania administracji oraz w znacznym stopniu usprawni i przyspieszy obsługę klientów. Wspólna platforma elektroniczna połączy ze sobą oprócz jednostek samorządowych również jednostki administracji rządowej i zostanie zintegrowana z platformą centralna ePUAP. Dzięki temu, Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia stanie się dla mieszkańców naszego regionu przyjaznym i wygodnym punktem kontaktowym z administracją publiczną (rządową i samorządową) umożliwiając tym samym wypełnianie i składanie elektronicznych wniosków kierowane do różnych instytucji.

Projekt jest zintegrowany z przedsięwzięciem realizowanym (również w ramach Społeczeństwa informacyjnego RPOWP) przez Wojewodę Podlaskiego, obejmującym administrację rządową.

Dodana: 20 marzec 2012 11:28

Zmodyfikowana: 20 marzec 2012 11:28