Konferencja dotycząca projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności, cz.II, administracja samorządowa

We wtorek 10 sierpnia 2010r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone projektowi „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, cz.II, administracja samorządowa” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Podczas spotkania Pani Agnieszka Aleksiejczuk - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego zaprezentowała dotychczasowy zakres działań Departamentu związanego z realizacją przedmiotowego projektu oraz omówiła podstawowe zasady współpracy Lidera i Partnerów Projektu.

W dalszej części spotkania Partnerom Projektu, Jednostkom Samorządu Terytorialnego z terenu województwa podlaskiego został przedstawiony przez Dyrektora DSI wynik postępowania przetargowego dotyczącego opracowania Studium Wykonalności projektu informatycznego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, cz.II, administracja samorządowa” wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej RPOWP. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: EDC Sp. z o.o. oraz IPP Sp. z o.o.

Przedstawiciele Wykonawcy przedstawili uczestnikom spotkania zakres projektu, ramy czasowe oraz szczegółowy zakres prac, który wykona podczas realizacji przedmiotowego zadania. Ponadto, Wykonawca omówił podstawowe zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą, Liderem oraz Partnerami Projektu, mające na celu wykonanie inwentaryzacji oraz innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej RPOWP.

   

  

Załączniki

Dodana: 20 marzec 2012 13:30

Zmodyfikowana: 5 kwiecień 2012 14:01