Pilotażowe wdrożenie elektronicznego dziennika w Kolnie

 
W dniu 21 września 2014 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie odbyło się spotkanie z rodzicami, w trakcie którego zostało zaprezentowane pilotażowe wdrożenie elektronicznego dziennika – realizowanego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
 
Beneficjentem Projektu jest Województwo Podlaskie – będące Liderem Projektu oraz 129 jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego (w tym Powiat Kolno) – będących Partnerami Projektu. Projektem objętych zostało również ponad 1100 jednostek organizacyjnych podległych samorządom. W ramach projektu realizowane są zadania dotyczące e-administracji, e-bezpieczeństwa, GIS oraz e-edukacji.
 
W obszarze e-edukacji powstaje Podlaska Platforma Edukacyjna z centralnym repozytorium do tworzenia, udostępniania i współdzielenia treści dydaktycznych. Ponadto, w 121 szkołach podległych jednostkom samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, zostanie wdrożony elektroniczny dziennik on-line. Nieodpłatny dostęp do e-dziennika będą mieli rodzice, nauczyciele i uczniowie. Wspomniane 121 szkół otrzyma również dodatkowy sprzęt i oprogramowanie wspomagające proces dydaktyczny, w postaci serwerów oraz laptopów dla nauczycieli. Łącznie, w obszarze e-edukacji, dostarczonych zostanie:
- 121 serwerów dla potrzeb e-dziennika,
- 3122 laptopy dla nauczycieli, 
- 2 macierze dyskowe na potrzeby platformy edukacyjnej,
- licencje na oprogramowanie (otwarta licencja co do ilości szkół i ilości użytkowników).
 
W ramach projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia dla 247 osób (administratorów i wybranych nauczycieli – liderów).
 
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie został wybrany do pilotażu w zakresie e-edukacji. W związku z tym, w nim właśnie zostanie przeprowadzone pierwsze uruchomienie elektronicznego dziennika.  
 
W związku z uruchomieniem w/w systemów Zespół Szkół Technicznych w Kolnie otrzyma:
- serwer dla potrzeb e-dziennika (może być usytuowany w szkole lub w JST),
- 20 laptopów dla nauczycieli,
- elektroniczny dziennik,
- dostęp do wspólnej Podlaskiej Platformy Edukacyjnej,
- licencje na udostępnione/przekazane oprogramowanie,
- przeszkolenie w zakresie dostarczanych aplikacji wybranych osób.
 
Wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą zadania pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” jest Centrum Informatyki ZETO S.A. z Białegostoku.
 
Działania dotyczące e-edukacji w ramach projektu są związane z realizacją Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 „e-Podlaskie” http://epodlaskie.wrotapodlasia.pl/.
 
 

Dodana: 16 październik 2014 13:13

Zmodyfikowana: 16 październik 2014 13:24