Podpisanie umowy na świadczenie usług Menadżera Projektu w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

 W dniu 12 września 2012r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. i Agnieszka Gębiś - Kancelaria Adwokacka.

"Zbliżamy się do finałowych rozstrzygnięć rozdysponowania środków unijnych, wkraczamy na ostatnią ścieżkę realizacyjną, zawieramy umowy na realizację dużych projektów. Ta umowa jest tego przykładem. Dotyczy właśnie realizacji dużego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne. Długo trwały przygotowania, szczególnie trudno było wybrać sposób realizacji tego projektu, dlatego dziś z satysfakcją informuję o fakcie podpisania umowy z menedżerem - powiedział na wstępie dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Jarosław Dworzański. - Mam nadzieję, że równie skutecznie doprowadzimy projekt do finału, a za 2 lata będziemy mogli powiedzieć, że technologie informacyjne w naszym województwie to nie bajka a rzeczywistość."

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele menedżera - konsorcjum firm InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek oraz partnerzy projektu - przedstawiciele samorządów Białegostoku, Łomży, Suwałk, Konwentu Powiatów i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

"W XXI wieku bez informatyzacji ciężko jest funkcjonować, dlatego temat ten jednoczy całe społeczeństwo. Przygotowywaliśmy szereg podobnych projektów dla różnych samorządów, w tym przypadku cieszę się, że to województwo patronuje całemu przedsięwzięciu, gdyż małe gminy nie zawsze mają potencjał do jego realizacji - powiedział Krzysztof Heller.
Przedstawiciele menedżera dodali, że w przypadku naszego województwa jest niemal najwyższy procent podmiotów - partnerów projektu (129). Do projektu nie przystąpiły tylko 3 gminy. W innych częściach Polski sytuacja przedstawia się różnie - 54 proc, 83 proc, w najlepszej sytuacji jest mazowieckie i podkarpackie, ale też nie ma 100 proc.samorządów.

Do głównych zadań Menadżera projektu należy m.in. świadczenie wsparcia i doradztwo techniczne na rzecz zespołu projektowego Lidera, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wsparcie działań związanych z dostawami i wdrożeniami na obszarach powiatów i gmin województwa, wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówień w ramach planowanych przetargów oraz wsparcie przy rozliczeniu finansów projektu.

Mimo iż projekt będzie realizowany przez urzędy samorządów województwa podlaskiego, to głównymi beneficjentami pozostają obywatele oraz podmioty gospodarcze z terenu województwa. Projekt umożliwi również szerszą prezentację regionu poza jego granice oraz pozwoli na spełnienie wymogów prawnych, jakie narzucone są na podmioty administracji a wynikają z szeregu ustaw i przepisów dotyczących informatyzacji ich działalności.

Docelowo, klienci usług administracji, którzy są zainteresowani dostępem do nich za pośrednictwem „strony internetowej”, będą mogli skorzystać z nowoczesnej witryny internetowej, za pomocą której w „jednym okienku” otrzymają zarówno uporządkowane katalogi z usługami świadczonymi przez administrację samorządową oraz rządową, jak i informacje z życia regionu i społeczności samorządowych.

Dodana: 13 wrzesień 2012 00:00

Zmodyfikowana: 20 wrzesień 2012 12:01