Spotkanie zespołu ds. promocji i rozwoju e-usług

W dniu 03.11.2016 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego spotkanie zespołu ds. promocji i rozwoju e-usług. W trakcie spotkania przedstawiono wyniki ankiet dotyczących potrzeb i oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i rozwoju e-usług.

Ponadto, dyskutowano nad możliwością przygotowania nowego projektu z działania 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dodana: 4 listopad 2016 15:02

Zmodyfikowana: 4 listopad 2016 15:57