Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Współfinansowanie: IV oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Społeczeństwo Informacyjne,
Okres realizacji projektu: 2011 - 2015r.
Wartość budżetu: 62 ml zł
z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE, zaś 15% pochodzić będzie ze środków własnych partnerów projektu.

Cel projektu:

Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” ma na celu rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia ludności województwa podlaskiego.

W tym celu planuje się przeprowadzenie złożonego procesu informatyzacji jednostek ochrony zdrowia (szpitali) skupionych wokół samorządów regionalnych i lokalnych.
Cele projektu wyróżnione z perspektywy zdrowia publicznego:
- stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów planowania leczenia,
- stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów podejmowania decyzji,
- stworzenie narzędzi niezbędnych do zracjonalizowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia,
- możliwość uzyskania z jednostek ochrony zdrowia biorących udział w projekcie maksymalnie jednolitej informacji (statystycznej, poglądowej).

W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do rutynowych wskaźników oraz wymiana informacji między jednostkami, co przyczyni się do praktycznego wdrożenia w życie idei społeczeństwa informacyjnego.

Narzędzia udostępnione w ramach budowanego systemu służyły będą między innymi komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia.

Działania

Powyższe cele planuje się osiągnąć poprzez budowę:

 • systemu kontrolno-zarządczego – obejmującego Centrum Analiz Ekonomicznych z portalem menadżerskim i hurtownią danych,
 • systemu wspomagania administracji (ERP) z systemem raportowo- analitycznym,
 • systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 • systemu Zarządzania e-Usługami Medycznymi, zawierającego Regionalną Platformę e-Usług Medycznych z portalem e-Usług Medycznych i systemy medyczne (HIS),
 • systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
 • Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Główne korzyści

 • Pacjenci
  • bardziej efektywna komunikacja pacjentów z podmiotami leczniczymi 
  • krótszy czas obsług procedur rejestracji do lekarzy specjalistów
  • zdalny dostęp do własnej elektronicznej dokumentacji medycznej
  • aktualna informacja o zbliżających się terminach badań i akcjach profilaktycznych
 • Lekarze
  • zdalny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta
  • możliwość przeprowadzenia sprawniejszej diagnozy w oparciu o dane zawarte w udostępnionej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta
 • Podmioty lecznicze i ich organy otworzące
  • usprawniony proces leczenia poprzez wprowadzenie systemu zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną
  • dostęp do narzędzi analitycznych i raportów zarządczych
  • stały monitoring finansowy
  • optymalizacja kosztów
  • bezpieczny system archiwizacji dokumentacji medycznej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

Dodana: 30 grudzień 2011 00:00

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2016 10:03