Dziennik projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

08.09.2015r.

Zakończenie realizacji umowy pn. "Wykonanie niezależnego audytu zewnętrznego projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

31.07.2015r.

Zakończenie realizacji umowy pn. "Wykonanie i montażu 37 sztuk tablic pamiątkowych dla partnerów projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" II"

15.07.2015r.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn. "Wykonanie niezależnego audytu zewnętrznego projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" więcej...

08.06.2015r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn. "Wykonanie i montażu 37 sztuk tablic pamiątkowych dla partnerów projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" II" więcej...

27.05.2015r.

Ogłoszenie postępowania przetargowego pn. "Zaprojektowanie i wdrożenie zapasowej serwerowni systemów projektu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego" więcej...

26.05.2015r.

Ogłoszenie postępowania przetargowego pn. "Wykonanie niezależnego audytu zewnętrznego projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" więcej...

22.05.2015r.

Zakończenie realizacji umowy pn. "Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie "

05.05.2015r.

Ogłoszenie zapytania ofertowego pn. "Wykonanie i montażu 37 sztuk tablic pamiątkowych dla partnerów projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" II" więcej...

24.04.2015r.

Zakończenie realizacji umowy firmy Asseco pn.: Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego" w:

  • Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
  • Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy,
  • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,
  • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach,
  • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

20.04.2015r.

Zakończenie realizacji umowy firmy Kamsoft pn.: Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego" w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie sp. z o.o.

17.04.2015r.

Zakończenie realizacji umowy firmy Kamsoft pn.: Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego" w:

  • Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
  • Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

25.02.2015r.

9 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

20.10.2014r.

8 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

11.02.2015r.

Zawarcie umowy na realizację zamówienia pn. "Dostawa sprzętu komputerowego dla Projektu pn. Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie." więcej...

07.10.2014r.

Ogłoszenie postępowania pn. "Dostawa sprzętu komputerowego dla Projektu pn. Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie." więcej...

28.05.2014r.

Podpisanie umów z firmą Asseco Poland S.A. na 5 zadań w ramach realizacji postępowania pn. "Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego"

21.05.2014r.

Zakończenie realizacji umowy pn. "Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku" więcej...

20.05.2014r.

Podpisanie umów z firmą Kamsoft S.A. na 3 zadania w ramach realizacji postępowania pn. "Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego"

25.04.2014r.

Rozstrzygnięcie postępowania pn. "Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego"

14.04.2014r.

Zakończenie realizacji umowy pn.pn. "Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego"

28.03.2014r.

Zakończenie realizacji umowy dot. dostosowania pomieszczeń serwerowni w podmiotach leczniczych i UMWP.

11.02.2014r.

7 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

27.11.2013r.

6 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

27.11.2013r.

Podpisanie umowy pn. "Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie " więcej...

22.10.2013r.

Podpisanie umowy pn. "Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku" więcej...

05.09.2013r.

Rozstrzygnięcie postępowania pn. "Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku" więcej...

29.08.2013r.

Ogłoszenie postępowania pn. "Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego." więcej...

07.08.2013r.

Zakończenie realizacji umowy pn. "Postępowanie przetargowe na dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych" więcej...

23.07.2013r.

5 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" więcej...

26.06.2013r.

Podpisanie umowy na realizację zamówienia pn. "Postępowanie przetargowe na dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych"

23.05.2013r.

Podpisanie umowy na realizację zamówienia pn. "Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego"

08.05.2013r.

Ogłoszenie postępowania pn. "Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku" więcej...

08.04.2013r.

Ogłoszenie postępowania pn. "Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" więcej...

28.03.2013r.

Podpisanie umowy na dostosowanie pomieszczeń serwerowni w podmiotach leczniczych i UMWP. więcej...

19.02.2013r.

Ogłoszenie postępowania pn. Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. więcej...

09.01.2013r.

Ogłoszenie postępowania pn. Postępowanie przetargowe na dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych. więcej...

09.01.2013r.

4 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie". więcej...

19.12.2012r.

Ogłoszenie postępowania pn. Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.więcej...

06.11.2012r.

Ogłoszenie postępowania na dostosowanie do jednego standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych. więcej...

11.06.2012r.

Podpisanie umowy z wyłonionym Inżynierem Kontraktu dla projektu.więcej...

11.06.2012r.

3 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie". więcej...

07.05.2012r.

Rozstrzygnięcie postępowania na wyłonienie Inżyniera kontraktu do realizacji projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" więcej...

12.03.2012r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" więcej...

05.03.2012r.

2 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania Projektu oraz szkolenie z rozliczeń finansowych projektu więcej...

31.01.2012r.

Powołanie Komitetu Sterującego projektu

08.12.2011r.

Zakończenie I etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu do realizacji projektu.

19.09.2011r.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu do realizacji projektu. więcej...

29.07.2011r.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

08.12.2011r.

1 spotkanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania Projektu

08.11.2011r.

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwały ws. realizacji projektu więcej...

20.04.2011r.

Złożenie do Instytucji Zarządzającej kompletu dokumentów stanowiących wniosek o dofinansowanie realizacji projektu więcej...

16.09.2010r.- 19.01.2011r.

Przygotowanie Studium wykonalności projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku

31.03.2011r.

Podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy liderem i 38 partnerami projektu więcej...

15.03.2011r.

Zakończenie procedury wyboru partnera spoza jednostek sektora finansów publicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Dodana: 4 styczeń 2012 00:00

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2015 10:52