"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"- podpisanie porozumień

Porozumienie, które jest jednocześnie deklaracją przystąpienia do projektu podpisało 11 jednostek samorządu terytorialnego i 28 podlegających im zakładów opieki zdrowotnej (w tym 16, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego).

W dniach 24 – 31 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyły się spotkania mające na celu zawiązanie porozumienia z 38 partnerami projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany będzie w ramach IV osi priorytetowej – Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Ma na celu rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia ludności województwa podlaskiego, a w szczególności:

  • ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia,
  • poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji,
  • unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne,
  • praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2011-2013. Szacowana wartość projektu brutto to 62 mln zł.

 

Dodana: 20 marzec 2012 10:40

Zmodyfikowana: 20 marzec 2012 10:40