Decyzja ws. realizacji projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

W dniu 8 listopada 2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Projekt realizowany będzie w ramach IV osi priorytetowej – Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007‑2013 i ma na celu rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia ludności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie złożonego procesu informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Całkowita wartość budżetu przedsięwzięcia to blisko 62 mln zł, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE, zaś 15% stanowić będzie wkład własny lidera i partnerów projektu. Okres realizacji zaplanowany jest na lata 2011-2014.

Dodana: 20 marzec 2012 10:44

Zmodyfikowana: 20 marzec 2012 10:44