Złożenie wniosku o dofinansowanie

W dniu 20 kwietnia 2011r. do Instytucji Zarządzającej złożony został komplet dokumentów stanowiących wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie".

Po jego weryfikacji i zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie, a w następnie powołanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu. W jego skład wejdą przedstawiciele wszystkich partnerów projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie".

Dodana: 20 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 20 marzec 2012 10:48