Partnerzy projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Lider porozumienia:

Województwo Podlaskie

Partnerzy porozumienia:

 1. Powiat Augustowski
 2. Powiat Bielski
 3. Powiat Grajewski
 4. Powiat Hajnowski
 5. Powiat Kolneński
 6. Powiat Moniecki
 7. Powiat Sejneński
 8. Powiat Siemiatycki
 9. Powiat Sokólski
 10. Powiat Wysokomazowiecki
 11. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
 12. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
 13. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. Dr. St.Deresza w Choroszczy
 14. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
 15. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła w Suwałkach
 16. Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach
 17. SPZOZ - Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
 18. SPZOZ - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 19. SPZOZ - Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 20. SPZOZ w Augustowie
 21. SPZOZ w Bielsku Podlaskim
 22. SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej
 23. SPZOZ w Hajnówce
 24. SPZOZ w Mońkach
 25. SPZOZ w Sejnach
 26. SPZOZ w Siemiatyczach
 27. SPZOZ w Sokółce
 28. Szpital Ogólny im. Dr Witolda Ginela w Grajewie
 29. Szpital Ogólny w Kolnie
 30. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
 31. Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
 32. Szpital Wojewódzki  im. S. K.Wyszyńskiego
 33. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 34. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży
 35. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach
 36. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży


Zgodnie z Porozumieniem Partnerskim zawartym w dniu 31.03.2011r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Dodana: 30 grudzień 2011 00:00

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2013 14:45