• Szkolenia pracowników JST z obsługi systemu SmartDoc

  Miniaturka artykułu
  2016-06-06 11:16:00

  12 maja 2016 r. rozpoczęto cykl dodatkowych szkoleń dedykowanych pracownikom kancelarii obsługujących system SmartDoc w jednostkach administracji samorządowej województwa podlaskiego.

 • Współczesne trendy e-edukacji a Podlaska Platforma Edukacyjna

  Miniaturka artykułu
  2016-05-20 10:52:00

  18 maja 2016 r. na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku - Uniwersyteckim Centrum Kultury odbyła się II edycja konferencji pt. Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji. Celem konferencji była promocja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, która powstała w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

 • Promocja elektronicznych usług administracji publicznej na forum TechKlubu

  Miniaturka artykułu
  2016-04-08 12:46:00

  Dnia 6 kwietnia 2016 r.w Białymstoku w Centroom przy ul. Sienkiewicza 9 odbył się pierwszy wojewódzki TechKlub on-line – most Białystok-Suwałki, pod tytułem „E-usługi czyli jak szybko i skutecznie załatwić sprawę w urzędzie?”

 • Dobre praktyki e-edukacji i e-administracji na forum ZGW WP

  Miniaturka artykułu
  2016-02-22 16:07:46

  W dniu 19 luty 2016 r. na forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przedstawiła aktualne informacje dot. realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”...

 • Spotkanie administratorów systemów informatycznych

  Miniaturka artykułu
  2016-01-28 09:49:42

  Dnia 27 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze administratorów systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

 • Prezentacja usług dla przedsiębiorców na forum Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2016-01-28 09:32:00

  27 stycznia 2016 r. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego pani Agnieszka Aleksiejczuk zaprezentowała na forum Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego zrealizowane przez Województwo Podlaskie i partnerów z regionu projekty dot. społeczeństwa informacyjnego oraz usługi dla przedsiębiorców.

 • Konkurs POPC na dofinansowanie projektów budowy sieci wydłużony

  Miniaturka artykułu
  2016-01-22 09:46:00

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało o wydłużeniu czasu trwania konkursu dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • V spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie

  Miniaturka artykułu
  2016-01-18 13:04:34

  Dnia 11.01.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się V spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie.

 • Konferencja Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji

  Miniaturka artykułu
  2015-12-01 09:43:00

  8 grudnia 2015 r. w Auli Maximus Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku odbyła się konferencja „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”. Celem konferencji była popularyzacja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, która powstała w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.