• Wystawa "Dobre praktyki na rzecz edukacji cyfrowej 50+"

  Miniaturka artykułu
  2014-10-10 10:24:44

  W I połowie września br., z inicjatywy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zaprezentowania wystawa „Dobre praktyki na rzecz edukacji cyfrowej 50 +”. Wystawa powstała w ramach projektu pt. Konkurs „Dobre praktyki wypełniające cele Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych” i składała się z 20 plansz prezentujących różne możliwości nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

 • Podlaskie na targach CeBIT

  Miniaturka artykułu
  2014-03-28 14:00:00

  W okresie 10-14 marca 2014 r. Województwo Podlaskie wzięło udział w odbywających się w Hanowerze (Niemcy) największych na świecie targach technologii informacyjno-komunikacyjnych CeBIT.

 • Podpisanie umów z Wykonawcami w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa

  Miniaturka artykułu
  2014-03-27 09:46:00

  W związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, dnia 3 marca w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. ul. Odeskiej 1 w Białymstoku, miało miejsce uroczyste podpisanie umów z wykonawcami następujących zadań: 1. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” (EZD); 2. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie: centrum certyfikacji województwa podlaskiego, single sign-on, platformy portalu informacyjnego wrota podlasia, centrum bezpieczeństwa, hostingu BIP i www, poczty w domenie wrota podlasia, platformy e-biznes wrót podlasia, panelu administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń”(CP).

 • Wydarzenia, na udział w których planowane są konkursy w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej w roku 2014

  Miniaturka artykułu
  2013-12-20 12:17:37

  Otrzymaliśmy informację z Biura ds. Realizacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., że w roku 2014 nie jest planowana organizacja wyjazdu dla firm z Polski Wschodniej na targi CeBIT 2014 w Hanowerze.

 • Konferencja „Wsparcie cyfryzacji w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020”

  Miniaturka artykułu
  2013-12-20 11:23:04

  Przedstawiciele Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 18.12.2013 r. wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji „Wsparcie cyfryzacji w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020”, organizowanej przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

 • Podpisanie umowy na dostawę systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

  Miniaturka artykułu
  2013-11-28 08:28:08

  W dniu 27 listopada 2013r. została zawarta umowa na „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” - dostawa i wdrożenie systemów: - Platforma Regionalna w UMWP (w tym m.in.: Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej, Regionalny System typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych, Portal Pacjenta, Portal Menedżerski, systemy rejestrów), - systemów lokalnych typu ERP (Enterprise Resource Planning), typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS (Szpitalny System Informacyjny), typu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów), typu EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) i Lokalnej warstwy integracyjnej oraz udzielenie gwarancji jakości i licencji na korzystanie z tych systemów.

 • Spotkanie wdrożeniowe w ramach projektu UEPA

  Miniaturka artykułu
  2013-11-27 14:32:44

  W dniach 27-28 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego trwają nieodpłatne spotkania wdrożeniowe połączone z uruchomieniem e-usług dla przedsiębiorstw na platformie ePUAP. Do udziału w spotkaniach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek administracji samorządowej z województwa podlaskiego jako oferenci/wystawcy usług.

 • Spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie

  Miniaturka artykułu
  2013-11-25 09:50:15

  21 listopada 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku miało miejsce spotkanie Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie.

 • Podpisanie umowy na dostawę urządzeń sieciowych w projekcie “Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

  Miniaturka artykułu
  2013-10-22 15:30:11

  22 października 2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się podpisanie umowy pn.: „Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP”.